ĐÔI NÉT VỀ Hải Sản Sốt Mayonaise Ô NgonHẢI SẢN MAYONAISE - CÁ VIÊN MAYONAISE Ô - NGON

Ô - Ngon là thương  hiệu nổi tiếng về sản phẩm xiên que bao gồm: Cá viên cốm xanh Ô Ngon, Tôm surimi Ô - Ngon và Hải Sản Mayonaise Ô Ngon.

Chúng tôi  đang cung cấp  sản phẩm: Hải Sản Mayonaise Ô Ngon với giá rẻ.

Giá bán: 95,000 VND /Kg

Số viên: 70 viên/Kg