Xúc Xích


Chả Cá Sợi

72.000 Đ

Chả Cá Sợi

Ghẹ Farci

125.000 Đ

Ghẹ Farci

Xúc Xích CP

110.000 Đ

Xúc Xích CP

Bạn đang muốn liên hệ với chúng tôi?

Nếu bạn cần chúng tôi hỗ trợ bất cứ điều gì thì hãy mạnh dạn Liên Hệ với chúng tôi!

Liên hệ