Viên-Cánh-Đùi Gà


Đùi Gà KFC

100.000 Đ

Đùi Gà KFC

Cánh Gà KFC

115.000 Đ

Cánh Gà KFC

Gà Chíp

115.000 Đ

Gà Chíp

Gà Viên

115.000 Đ

Gà Viên

Sụn Gà

115.000 Đ

Sụn Gà

Bạn đang muốn liên hệ với chúng tôi?

Nếu bạn cần chúng tôi hỗ trợ bất cứ điều gì thì hãy mạnh dạn Liên Hệ với chúng tôi!

Liên hệ